DNA-verwantschapsonderzoek


برای دیدن ویدئو اینجا کلیک کنید:
https://nos.nl/artikel/2213794-verdachten-opsporen-via-het-dna-van-hun-familie-hoe-werkt-dat.html


Een dna-verwantschapsonderzoek wordt alleen ingezet bij ernstige misdrijven, zoals moord. Het is een laatste middel bij een groot onderzoek. Het is duur en kost veel tijd. Het kan sinds 2012. Het werkt zo: De politie vergelijkt het dna van de dader met dna van een grote groep mensen die mogelijk iets te maken hebben met het misdrijf. Als ze bijvoorbeeld in de buurt wonen van het slachtoffer. Een bekende zaak is die van Marianne Vaatstra. Zij was verkracht en vermoord.
آزمایش تعیین هویت فقط در مورد جرایم سنگین، مانند قتل، به کار گرفته میشود. [این آزمایش] بعنوان آخرین وسیله در یک تحقیق بزرگ در نظر گرفته میشود. [این آزمایش] گران است و زمان زیادی میبرد. [این آزمایش] از ۲۰۱۲ امکان‌پذیر شده است. [این آزمایش] به این ترتیب است: پلیس DNA مجرم را مقایسه میکند با DNA یک گروه بزرگ از افرادی که ممکن است با جرم ارتباط داشته باشند. مثلا اگر در همسایگی قربانی زندگی میکنند. یک مورد معروف، پرونده Marianne Vaatstra است. او مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شده بود.

De politie vroeg aan 8000 mensen die in de buurt woonden, of ze wilden meewerken. Zo'n onderzoek is vrijwillig. Bij mensen uit onderzoeksgroep wordt een beetje wangslijm afgenomen met een wattenstaafje. Al die monsters worden vervolgens onderzocht. Dna in uniek, van iedereen is het verschillend. Maar van familieleden is een deel van het dna hetzelfde en dat helpt de onderzoekers. Zelfs als de dader niet meewerkt, maar zijn neef, of bijvoorbeeld broer wel, komt de dader in beeld. Als de groep goed is gekozen, heeft de politie een grote kans om de dader te vinden. 
پلیس از ۸۰۰۰ نفر که در آن منطقه زندگی میکردند خواست که همکاری کنند. چنین آزمایشی اختیاری است. از افرادی که در تحقیق شرکت میکنند به وسیله یک گوش پاک‌کن مقداری بزاق دهان گرفته میشود. سپس تمام این نمونه‌ها آزمایش میشوند. DNA منحصر بفرد است، برای هر فرد متقاوت است. اما برای اعضای یک خانواده یک قسمت از DNA مشترک است و این به آزمایش‌کنندگان کمک میکند. حتی اگر مجرم در این تحقیقات شرکت نکند، اما پسرعمو یا برادرش شرکت کند، مجرم هم بدین ترتیب وارد دایره مظنونین خواهد شد. اگر این گروه به خوبی انتخاب شده باشد، پلیس شانس خوبی برای پیدا کردن مجرم دارد.


🔍 لغت verwantschapsonderzoek از دو کلمه verwantschap و onderzoek ساخته شده است. اولی به معنی رابطه فامیلی داشتن است و دومی به معنی تحقیق و بررسی. همچنین پسوند schap شبیه پسوند ship در انگلیسی است.  در این مورد verwant صفت است و verwantschap اسم است. مثال دیگر vriendschap معادل friendship به معنی دوستی است.

🔍 در هلندی میتوان از فعل kunnen علاوه بر «توانستن» به معنی «امکان‌پذیر بودن» هم استفاده کرد. مثلا Het kan اگر به تنهایی استفاده شوذ به این معنی است.

🔍 برای ساختن جملات مجهول از فعل worden به همراه شکل سوم فعل اصلی استفاده میشود. مثلا wordt ingezet شکل مجهول سوم شخص مفرد برای فعل inzetten میباشد. چون این فعل جداشدنی است، پیشوند ge برای ساخت شکل سوم، بعد از پیشوند in آمده است.

🔍 کلمه als به معنی اگر، باعث میشود که افعال جمله به انتها منتقل شوند. در عین حال ترکیبات ساخته شده با کلماتی مانند van میتوانند بعد از فعل قرار بگیرند. مثل:
Als ze bijvoorbeeld in de buurt wonen van het slachtoffer

🔍 معمولا وقتی کلمه به tie ختم میشود، این به صورت «تسی» تلفظ میشود. مثلا politie به صورت «پُلیتسی» تلفظ میشود. بسیازی از کلمات انگیسی که به tion ختم میشوند در معادل هلندی به tie ختم میشوند، مثل informatie, organisatie, operatie.

🔍 در هلندی از لغت neef برای پسر عمو، پسردایی، پسرخاله، پسرعمه، پسر خواهر و پسر برادر استفاده میشود. معادل مؤنث آن nicht میباشد.

🔍 عبارت komt in beeld در لغت یعنی «وارد تصویر میشود» و به مفهوم مورد  توجه قرار گرفتن است و در این متن یعنی شخص مجرم در دایره توجه پلیس قرار میگیرد.

🔍 لغت monster که در اینجا به معنی نمونه آمده است، مشابه زبان انگلیسی به معنی هیولا نیز میباشد.

🔍 برای منفی کردن جمله‌ها از niet بعد از فعل استفاده میشود. میتوان در جمله مثبت به منظور تاکید بعد از فعل wel اضافه کرد. در جملاتی که پشت سر هم هستند و با یک حرف ربط به هم ارتباط داده شده‌اند میتوان فعل را در صورت تکراری بودن حذف (به قرینه لفظی) کرد ولی در آن صورت نیاز به wel یا niet در جمله دوم هست که مثبت یا منفی بودن جمله را نشان دهد. مثال:
Als de dader niet meewerkt, maar zijn neef wel, ...

🔍 بر خلاف زبان انگلیسی کلمه‌ای مانند DNA که مخفف یک عبارت است لزوما با حروف بزرگ نوشته نمیشود. در هلندی کلا عبارات اختصاری فراوان به کار می‌روند که در آینده به آنها اشاره خواهیم داشت.

🔍 وقتی صدای ت قبل از ی باشد عملا به صورت چ تلفظ میشود. مانند beetje

Reacties

۲ تبلیغات