Hoe omzeilen bedrijven via Nederland de belasting?شرکتها چگونه به واسطه هلند از مالیات فرار می‌کنند؟
توضیح ساختار گرامری و آموزش لغات جدید هلندی در انتهای متن.


Net als allerlei exotische eilanden wordt Nederland ook gezien als "belastingparadijs".
همانند انواع و اقسام جزیره‌های عجیب و غریب، هلند هم به عنوان یک «بهشت مالیاتی» شناخته می‌شود.

Multinationals en grote artiesten zouden via Nederland miljoenen aan belasting omzeilen.
شرکتهای چند ملیتی و هنرمندان بزرگ میلیونها [یورو] مالیات را از طریق هلند دور می‌زنند.

Hoe doen ze dat?
چطور اینکار را میکنند؟

Nederland kent een gunstig vestigingsklimaat. Zo hoef je hier in sommige gevallen geen belasting te betalen over rente, royalty's of dividend uit het buitenland.
هلند فضای مطلوبی برای تاسیس شرکت دارد. به این ترتیب که در برخی حالات هیچ مالیاتی لازم نیست بپردازی بر روی سود پول، حق امتیاز یا سود سهام دریافتی از خارج از کشور.

Ook kunnen bedrijven met de Nederlandse fiscus vooraf afspraken maken over de te betalen belasting. Zo krijgen ondernemingen vooraf zekerheid.
همچنین شرکتها می‌توانند از قبل با اداره مالیات قرار و مداری بگذارند در مورد میزان مالیاتی که باید بپردازند. به این شکل شرکتها پیشاپیش [از میزان مالیات] مطمئن خواهند بود.

Grote bedrijven als Apple en Google ontwijken belasting via de Double Irish Dutch Sandwich. Hiervoor zijn drie bedrijven nodig. Twee in Ierland en één in Nederland.
شرکتهای بزرگ مانند Apple و Google به روش Double Irish Dutch Sandwich (ساندویچ دو ایرلندی هلندی) از مالیات فرار می‌کنند. برای این منظور به سه شرکت نیاز است. دو تا در ایرلند و یکی در هلند.

Een Amerikaans moederbedrijf verleent hun internationale rechten aan een dochterbedrijf in Ierland, dat op papier staat ingeschreven in een belastingparadijs. Daar wordt geen belasting betaald. Het geld van een verkocht product in de VS gaat op basis van royalty's naar het Ierse bedrijf.
یک شرکت مادر آمریکایی حقوق بین المللی خود را به یک شرکت زیرمجموعه‌اش در ایرلند واگذار می‌کند، که بر روی کاغذ در «بهشت مالیات» ثبت شده است. آنجا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود. پول فروش یک محصول در ایالات متحده تحت عنوان حق امتیاز به این شرکت ایرلندی پرداخت می‌شود.

Een tweede bedrijf in Ierland ontvangt het geld van de verkochte producten uit de rest van Europa. Dit bedrijf verstuurt het geld weer via Nederland naar het eerste Ierse bedrijf. Door verschillende wetten en regelingen betaalt een bedrijf hierdoor bijna geen belasting voor een verkocht product.
شرکت دوم در ایرلند پول فروش محصولات در سایر کشورهای اروپایی را دریافت می‌کند. این شرکت پول را به واسطه هلند به شرکت ایرلندی اول می‌فرستد. بر اساس قوانین و اصول مختلف، شرکتها به این ترتیب تقریبا هیچ مالیاتی برای فروش محصولات خود نمی‌پردازند.

Van de vijfhonderd grootste Amerikaanse ondernemingen heeft inmiddels meer dan de helft een vestiging in Nederland. Zij zitten hier volgens onderzoek vooral vanwege de gunstige belastingen.
از بین بزرگترین پانصد شرکت امریکایی تا کنون بیش از نیمی از آنها در هلند شعبه دارند. آنها بر أساس تحقیقات انجام شده عموما به دلیل مالیاتهای مطلوب اینجا هستند.

🔍 فعل omzeilen به معنی دور زدن می‌باشد و از ریشه zeilen به معنی قایق سواری (معادل sailing در انگلیسی) گرفته شده است. پیشوند om در اینجا مفهوم دور زدن را به فعل اضافه می‌کند. نکته جالب اینجاست که چون قایق سواری یکی از خصایص هلندیها می‌باشد از این کلمه برای این مفهوم استفاده شده است.

🔍 یکی از معانی als «مانندِ» است. در این مفهوم میتوان لغت zoals و ترکیب net als را به عنوان هم معنی نام برد. توجه کنید که zoals سر هم نوشته می‌شود اما در تلفظ zo و als پشت سر هم تلفط می‌شوند. اما net als جدا نوشته می‌شود.

🔍 در عبارت ze omzeilen miljoenen aan belasting اولا که مفهوم «پول» و در این مورد خاص «یورو» نهفته است (میلونها یورو). همچنین یکی از کاربردهای aan را نشان می‌دهد که می‌توان در این کاربرد آن را معادل on در انگلیسی دانست. و نشان می‌دهد که مقیاس مالیاتی که دور زده می‌شود میلیونها یورو است.

🔍 فعل kennen در اصل به معنای شناختن می‌باشد. مثلا «من تو را میشناسم» می‌شود Ik ken jou. در جمله Nederland kent een gunstig vestigingsklimaat نیز مفهوم شناختن وجود دارد اما در فارسی از این فعل استفاده نمی‌شود.

🔍 لغت afspraak معمولا به معنی قرار ملاقات است اما در اینجا منظور قرار و مدار است. این کلمه با فعل maken می‌آید و بعد از met طرف قرار بیان می‌شود و به وسیله over موضوع قرار بیان می‌شود.

🔍 در عبارت de te betalen belasting عبارت te betalen در واقع نقش صفت برای belasting را دارد و به همین ترتیب بین حرف تعریف de و موصوف آمده است.

🔍 کلمه bedrijf وقتی جمع بسته شود، حرف f به v تبدیل می‌شود: bedrijven. بعلاوه طبق قانون کلی کلمات جمع حرف تعریف de میگیرند حتی اگر مفرد آنها het بگیرد، مانند کلمه bedrijf. بعلاوه کلمات مشتق از آن مانند moederbedrijf و dochterbedrijf به تبعیت، حرف اضافه het می‌گیرند و این بر خلاف ظاهر جنسیت مؤنث این دو کلمه می‌باشد.

🔍 فعل lenen به معنی گرفتن و قرض گرفتن می‌باشد و اضافه کردن پیشوند ver به آن مفهوم برعکس می‌دهد و verlenen به معنی واگذارکردن و دادن می‌باشد. مشابه آن kopen و verkopen به معنی خریدن و فروختن هستند. اما sturen و versturen هر دو به معنی فرستادن می‌باشند.

🔍 در زبان هلندی بسیار اتفاق می‌افتد که برای بیان مفهوم «بودن» به جای فعل zijn از یکی از افعال staan, zitten, liggen استفاده می‌شود. مثلا وقتی موضوع مورد بحث مفهومی نوشتنی دارد از فعل staan استفاده می‌شود. در متن staat ingeschreven از همین قسم است. یک نمونه دیگر در جمله آخر می‌باشد: Zij zitten hier

🔍 در متن شکل سوم verkopen (یعنی verkocht) به صورت صفت به کار رفته است. عبارت verkocht product یعنی محصول فروخته شده، اما در متن برای روان بودن ترجمه از عبارت «فروش محصول» استفاده کردیم.

🔍 عبارت اختصاری VS مخفف Verenigde Staten به معنی ایالات متحده می‌باشد.

🔍 لغت helft نقش اسم دارد و به معنی «نصف» است. در صورتی که «نصف» نقش صفت داشته باشد از half استفاده می‌شود. فعل «نصف کردن» در هلندی halveren می‌باشد.

Reacties

۲ تبلیغات