Facebook Privacyschending


We willen het even met je hebben over de grootste privacyschending in de geschiedenis van Facebook. Tot zover bekend dan.
میخواهیم کمی باهات صحبت کنیم در مورد بزرگترین نقض حریم خصوصی در تاریخ فیسبوک. البته تا حدی که معلوم شده است. 

De Facebookgegevens van miljoenen Amerikanen zijn in handen gekomen van Trumps campagneteam. Wat gebeurde er precies?
اطلاعات فیسبوک میلیونها آمریکایی به دست تیم تبلیغات ترامپ افتاده است. دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

Het begon allemaal met het databedrijf Cambridge Analytica. En nee, dat is geen onderdeel van die universiteit. Je kent Cambridge Analytica misschien van het leave-kamp van de Brexit. Daarbij beïnvloedden ze kiezeres om vóór het verlaten van de EU te stemmen.
همه چیز با شرکت [پردازش] داده Cambridge Analytica شروع شد. و نه، این شرکت جزئی از دانشگاه کمبریج نیست. ممکن است که Cambridge Analytica را از زمان جنبش حامی خروج در زمان Brexit بشناسید. در آن زمان آنها روی رای دهندگان در تشویق به خروج از اتحادیه اروپا تاثیرگذار بودند. 

Het databedrijf kreeg in 2014 de persoonlijke gegevens van 270.000 Facebookgebruikers in handen. Ze ontwikkelden de app "Thisisyourdigitallife' en lieten gebruikers daar een persoonlijkheidstest invullen. Via die gebruikers kreeg het bedrijf ook alle gegevens van hun Facebookvrienden. Zoals likes, statusupdates en soms privégesprekken.
این شرکت [پردازش] داده در سال ۲۰۱۴ اطلاعات شخصی ۲۷۰,۰۰۰ کاربر فیسبوک را به دست آورد. آنها نرم‌افزار Thisisyourdigitallife را ساختند و در آن به کاربران امکان پرکردن یک تست شخصیت دادند. از طریق این کاربران، شرکت همچنین به اطلاعات تمام دوستان فیسبوکی آنها دست یافت. مانند لایکها، تغییرات status و گاهی مکالمات خصوصی.

En die vrienden? Die wisten daar niks van. Zo vergaarde het bedrijf gegevens van zo'n 50 miljoen profielen.
آن دوستان چی؟ آنها چیزی در این مورد نمی‌دانستند. به این ترتیب شرکت اطلاعات حدود ۵۰ میلیون پروفایل را جمع آوری کرد. 

Facebook eiste dat Cambridge Analytica die gegevens zou wissen. Maar of dat ook echt gebeurde, bleef onduidelijk. En Facebook wist dat, maar ondernam amper actie. Ook lieten ze de personen achter al die getroffen accounts, vooral Amerikanen, niets weten.
فیسبوک از Cambridge Analytica خواست که این اطلاعات را پاک کند. اما اینکه آیا واقعا این اتفاق افتاد، معلوم نشد. و فیسبوک این را می‌دانست اما اقدام خاصی نکرد. همچنین به افرادی که پشت این همه اکانتهای هک شده بودند (اکثرا آمریکایی) نیز اطلاع ندادند. 

Met die gigantische database kon Cambridge Analytica bepalen wat voor onderwerpen Amerikanen interessant vonden en op wat voor manier ze te beïnvloeden waren. Bij de een is bijvoorbeeld een angstaanjagend bericht effectief, terwijl de ander liever positieve berichten ziet.
با این حجم عظیم داده‌ها، Cambridge Analytica می‌توانست تشخیص دهد که آمریکایی‌ها از چه موضوعاتی خوششان می‌آید و به چه روش می‌توان روی آنها تاثیر گذاشت. برای یک نفر یک پیام ترس آور موثر است، در حالیکه یک نفر دیگر بیشتر ترجیح می‌دهد پیامهای مثبت ببیند.

En via Cambridge Analytica komen we bij Trump. Waarom? Deze man: Steve Bannon.
و از Cambridge Analytica به ترامپ می‌رسیم. چرا؟ این مرد: Steve Bannon.

Hij was CEO van Trumps campagneteam. Én hij leidde destijds Cambridge Analytica. Nu is er het vermoeden dat het campagneteam van Trump die informatie heeft gebruikt om kiezers via Facebook te beïnvloeden.
او مدیر عامل تیم تبلیغات ترامپ بود. و بعلاوه او در آن زمان مدیر Cambridge Analytica بود. الان این حدس وجود دارد که تیم تبلیغاتی ترامپ از آن اطلاعات استفاده کرده است تا رای دهندگان را از طریق فیسبوک تحت تاثیر قرار داده باشد.

Hoe we dit allemaal weten? Door onthulling van The New York Times en The Observer, die intensief spraken met deze klokkenluider: Christopher Wylie.
ما اینها از کجا را می‌دانیم؟ بر پایه افشاگری The New York Times و The Observer، که به طور فشرده با این افشاگر صحبت کردند: Christopher Wylie.

Hij werkte tot eind 2014 bij Cambridge Analytica. Volgens hem heeft Facebook twee jaar geleden wel gevráágd of Cambridge Analytica alle data had verwijderd, maar nooit gecheckt of dat echt is gebeurd. Cambridge Analytica ontkent dat ze de informatie van die 50 miljoen profielen überhaupt heeft gekregen.
او تا آخر ۲۰۱۴ در Cambridge Analytica کار می‌کرده. به گفته او، فیسبوک دو سال قبل از Cambridge Analytica خواسته بود که تمام داده‌ها را از بین ببرد، اما هیچ وقت چک نکرد که این اتفاق واقعا بیفتد. Cambridge Analytica انکار می‌کند که حتی اطلاعات آن ۵۰ میلیون پروفایل را دریافت کرده باشد. 

Ondertussen komt de Britse zender Channel 4 met onthullingen over hoe het databedrijf politieke campagnes over de hele wereld beïnvloedt. Op undercover beeldmateriaal is onder andere te zien hoe hoge piefen vertellen dat ze tegenstanders kunnen omkopen, mooie vrouwen als lokaas willen gebruiken, en ex-spionnen kunnen inzetten.
در این بین، شبکه بریتانیایی Channel 4 دست به افشاگری می‌زند درباره اینکه چطور این شرکت [پردازش] داده تبلیغاتهای سیاسی در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در تصاویر دوربین مخفی از جمله دیده می‌شود که چطور [برخی] افراد مهم می‌گویند که می‌توانند رقیبان را بخرند، از زنان زیبا به عنوان طعمه استفاده کنند، و جاسوسهای قدیمی را به کار بگیرند. 

Facebook krijgt ook de wind van voren dat ze niet zorgvuldiger met de gegevens van hun gebruikers zijn omgegaan. Wat niet helpt: het bedrijf wilde de publicatie van dit verhaal tegenhouden en dreigde met een rechtszaak. En nu dat niet is gelukt, hebben ze zowel Cambridge Analytica als klokkenluider Christopher van Facebook gegooid.
فیسبوک هم مورد انتقاد است که بیشتر مراقب اطلاعات کاربران خود نبوده است. چیزی که کمکی نمیکند: این شرکت قصد داشت که جلوی انتشار این داستان را بگیرد و تهدید به شکایت در دادگاه کرد. و اکنون که موفق نشده است، هم Cambridge Analytica و هم Christopher افشاگر را از فیسبوک بیرون انداخته‌اند. 

 کانال تلگرام یادگیری زبان هلندی

🔍 عبارت het hebben over به معنی صحبت کردن در مورد چیزی است. مثل جمله اول متن:
We willen het (met je) hebben over ...
و یا اینکه waar heb je het over? یعنی «در مورد چی حرف میزنی؟»

🔍 لغت bekend مفهوم چیزی را دارد که مورد اطلاع عمومی است و از نظر گرامری نقش صفت دارد. ترکیب bekend maken به معنی اعلان کردن می‌باشد.

🔍 ترکیب Tot zover به معنی «تا آنجاییکه» می‌باشد. مثلا: Tot zover ik weet یعنی تا آنجا که من می‌دانم. لغت dan در انتهای جمله Tot zover bekend dan را به «البته» ترجمه کردیم هرچند در اصل به معنی «سپس» یا «آنگاه» است.

🔍 فعل beïnvloeden به معنی تاثیر گذاشتن روی چیزی می‌باشد. کلمه invloed به معنی «تاثیر» است. با توجه به اینکه در ساخت فعل پیشوند be وجود دارد، برای تشخیص تلفظ صحیح، روی حرف i علامت دو نقطه گذاشته می‌شود تا نشان داده شود که این حرف شروع کننده هجا است (صفحه تلفظ). در متن یک بار این فعل به تکرار حرف d به صورت beïnvloedden آمده است که این نشان دهنده اینست که فعل در زمان گذشته می‌باشد. 

🔍 کلمه voor به معانی مختلفی به کار می‌رود، چند نمونه:‌ برای، قبل از، روبروی، به نفع. وقتی روی این کلمه تاکید وجود داشته باشد به صورت vóór نوشته می‌شود. در جمله om vóór het verlaten van de EU te stemmen این کلمه به معنی «به نفعِ» یا «موافقِ» می‌باشد و تاکید جمله بر اینست که «علیه آن رای ندهند».

🔍 واژه campagne در اصل همان «کمپین» است که در فارسی نیز گفته می‌شود و ریشه فرانسوی دارد. اما در هلندی به صورت «کامپان یه» تلفظ می‌شود. در اینجا منظور مبارزات و تبلیغات انتخاباتی می‌باشد.

🔍 فعل kiezen به معنی انتخاب کردن است و کلمه kiezer در لغت به معنی «انتخاب کننده» است. در متن با توجه به اینکه در زمینه انتخابات به کار رفته است ترجمه کردیم به «رای دهنده».

🔍 لغت allemaal به معنی «همه چیز» است و از نظر معنایی معادل alles است. اما در جملاتی مانند Het begon allemaal نقشی شبیه قید دارد. این جمله را می‌توان به صورت Allemaal begon یا Alles begon نیز گفت اما این اشکال چندان رایج نیستند. 

🔍 جمله Daarbij beïnvloedden ze kiezeres om vóór het verlaten van de EU te stemmen را نظر بگیرید. فاعل جمله ze می‌باشد اما چون جمله با Daarbij شروع شده است، طبق قانون فعل در موقعیت دوم، فاعل بعد از فعل آمده است. بعد از آن در واقع ترکیب om te stemmen به معنی «تا رای بدهند» است که باز هم قسمت te stemmen به آخر جمله منتقل شده است و vóór het verlaten van de EU چیزی است که باید به آن رای بدهند: به نفع خارج شدن از اتحادیه اروپا. در این قسمت het verlaten با اینکه مصدر است اما نقش اسم دارد.

🔍 کلمه of در زبان هلندی دو معنی دارد. یکی به معنی «یا» و دیگری به معنی «که آیا» و «اینکه آیا». در حالت دوم در واقع بین دو یا چند حالت انتخاب یا سوال وجود دارد (معادل whether در انگلیسی). مثلا در جمله of dat echt gebeurde این سوال وجود دارد که آیا «آن اتفاق افتاده است» یا نه. در این حالت از نظر گرامری فعل به آخر جمله منتقل می‌شود.

🔍 اصطلاح de wind van voren krijgen را از نظر لغوی می‌توان ترجمه کرد «باد از روبرو وزیدن» و در اصطلاح یعنی مورد انتقاد قرار گرفتن. 


🔍 صفت zorgvuldig به معنی «با احتیاط» و «با مراقبت» است و از کلمه zorg مشتق می‌شود به معنی «مراقبت». در این متن، عبارت zorgvuldig met ... omgaan را می‌توان ترجمه کرد «مراقب ... بودن» و یا «با حتیاط با ... برخورد کردن». 

🔍 فعل omkopen که از فعل kopen مشتق شده است به مفهوم رشوه دادن است. در زبان فارسی اما روانترین ترجمه همان «خریدن» است. 

🔍 کلمه klokkenluider در لغت به معنی کسی است که ساعت (klok) یا همان ناقوس کلیسا را به صدا در می‌آورده‌ (luiden). امروزه چنین شغلی دیگر وجود ندارد و وقتی این کلمه به کار می‌رود منظور معنای استعاری آن است: افشاگر. کسی که با افشای اسرار کثیف همانند صدای ناقوس کلیسا سر و صدای زیادی به راه می‌آندازد و انسانها را آگاه می‌کند.

🔍 وقتی کلمه en به معنی «و» را به صورت én می‌نویسند به معنی تاکید است و به نوعی می‌توان آن را به «و بعلاوه» یا «و همچنین» ترجمه کرد. 

🔍 لغت check به معنای چک کردن از انگلیسی گرفته شده است و در زبان هلندی املای خود را حفظ کرده است و البته همچنین تلفظ خود را (یعنی ch به صورت خ تلفظ نمی‌شود). در حالت فعلی نیز همانند افعال با قاعده صرف می‌شود: Ik check, jij checkt, ... و همچنین شکل سوم آن gecheckt است. 

🔍 فعل weten به معنی دانستن است اما ترکیب laten weten به معنی اطلاع دادن می‌باشد. در متن فوق lieten niets weten به طور تحت اللفطی ترجمه می‌شود به «هیچ چیزی اطلاع ندادند» که البته روانتر است بگوییم «اطلاعی ندادند».

🔍 در این متن اکثر افعال در زمان گذشته هستند. در زیر تعدادی از این افعال به همراه مصدر آنها آمده است. 
gebeurde, gebeurden - gebeuren  با قاعده 
ontwikkelde, ontwikkelden - ontwikkelen  با قاعده
beïnvloedde, beïnvloedden - beïnvloeden  با قاعده
vergaarde, vergaarden - vergaren  با قاعده
eiste, eisten - eizen  با قاعده
در افعال با قاعده، بعد از حذف en آخر از مصدر، حروف de و یا den (به ترتیب برای مفرد و جمع) اضافه می‌شود.
در افعال بی قاعده نیز می‌توان تا حدودی نظم پیدا کرد. مثلا blijven و krijgen قابل مقایسه هستند. همچنین ondernemen و spreken نیز شبیه هستند.
wist, wisten - weten  بی قاعده
liet, lieten - laten  بی قاعده
begon, begonnen - beginnen  بی قاعده
bleef, bleven - blijven  بی قاعده
kreeg, kregen - krijgen  بی قاعده
ondernam, ondernamen - ondernemen  بی قاعده
sprak, spraken - spreken


 کانال تلگرام یادگیری زبان هلندی

Reacties

۲ تبلیغات