wat verandert er voor je portemonnee

Vanaf 1 januari 2018 verandert er veel voor je portemonnee.
از یک ژانویه ۲۰۱۸ چیزهای زیادی تغییر می‌کند برای کیف پول تو.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.
ما [در اینجا] مهمترین تغییرات را لیست می‌کنیم.

Mocht je in het huwelijksbootje stappen, dan is het trouwen in volledige gemeenschap van goederen niet meer de standaard. De standaard per 1 januari 2018 is beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, in de gezamenlijke boedel valt. Privé-bezittingen of eerder opgebouwde schulden zijn niet meer voor beide.
اگر در قایق ازدواج قدم می‌گذاری، از این به بعد ازدواج به شرط اشتراک کامل اموال دیگر حالت استاندارد نیست. از ابتدای ژانویه ۲۰۱۸، حالت استاندارد ازدواج تحت شرط اشتراک محدود اموال است. این بدان معنی است که سرمایه‌ای که در زمان ازدواج به دست آمده باشد جزئی از املاک مشترک است. دارایی‌های شخصی و یا اقراضی که قبلا جمع شده‌اند دیگر برای هر دو نفر نخواهد بود.

De maximale zorgtoeslag is hoger. Voor alleenstaanden stijgt de zorgtoeslag met 73 euro per jaar. Voor partners gaat het met 79 euro omhoog. Mensen die recht hebben op zorgtoeslag kunnen dus zo'n 6 euro per maand extra verwachten.
سقف کمک هزینه درمانی (zorgtoeslag) بالاتر است. برای مجردان کمک هزینه درمانی به میزان ۷۳ یورو در سال افزایش می‌یابد. برای متاهلین به میزان ۷۹ یورو افزایش می‌یابد. افرادی که کمک هزینه درمانی شاملشان می‌شود بنابراین می‌توانند ماهانه حدود ۶ یورو بیشتر انتظار داشته باشند.

De AOW-leeftijd stijgt weer. In 2018 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar. Tot 2022 stijgt het nog naar 67 jaar en drie maanden. Daarna staat de stijging van de AOW-leeftijd stil. Want onze levensverwachting neemt minder snel toe dan verwacht.
سن بازنشستگی باز هم بالا می‌رود. در سال ۲۰۱۸ سن بازنشستگی ۶۶ سال می‌شود. تا ۲۰۲۲ همچنان بالا می‌رود تا ۶۷ سال و سه ماه. پس از آن این افزایش متوقف می‌شود. چون که امید به زندگی با سرعت کمتری از حد انتظار رشد می‌کند. 

Wil je in 2018 een huis kopen? Dan mag je geen grotere lening afsluiten dan de waarde van het gekochte huis. De maximale hypotheek gaat van 101% naar 100%. Alle overige kosten zijn voor de kopers zelf.
می‌خواهی در ۲۰۱۸ یک خانه بخری؟ آن زمان مجاز نخواهی بود که وامی بزرگتر از ارزش خانه بگیری. حداکثر وام خانه از ۱۰۱٪ به ۱۰۰٪ می‌رسد. تمام سایر هزینه‌ها بر عهده خریدار می‌باشد.

Ouders van kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan kunnen in het vervolg ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De peuterspeelzaal moet dan wel geregistreerd zijn als kinderopvangorganisatie. Ook stijgt de kinderopvangtoeslag in 2018. Hoeveel? Dat hangt af van hoeveel kinderen er zijn en de inkomsten van de ouders.
اولیای بچه‌هایی که به سالنهای بازی یچه‌ها می‌روند از این به بعد می‌توانند واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه نگهداری از بچه‌ها. آن سالن بازی بچه‌ها اما باید حتما بعنوان یک موسسه نگهداری از بچه‌ها ثبت شده باشد. همچنین میزان کمک هزینه نگهداری از بچه‌ها افزایش می‌یابد. چقدر؟ بستگی دارد به اینکه چند بچه دارید و میزان درآمد اولیاء.

🔍 در جمله Er verandert veel voor je portemonnee کلمه er نقش فاعل را دارد. هر چند از نظر گرامری می‌توان جمله را به این صورت نیز نوشت: Veel verandert voor je portemonnee یعنی بدون استفاده از er، اما استفاده از veel به عنوان فاعل مطلوب نیست و به همین دلیل از er استفاده می‌شود.

🔍 اصطلاح op een rij zetten در زبان هلندی به معنی لیست کردن است و این مفهوم را منتقل می‌کند که در نتیجه آن شنونده یا خواننده متن دید کامل و خوبی بر روی موضوع خواهد داشت.

🔍 لغت stap در زبان هلندی به معنی قدم است و هر چند از لحاظ تلفظی شبیه لغت انگلیسی stop است اما نباید اشتباه گرفته شود. در این متن فعل instappen به معنی سوار شدن استفاده شده است.

🔍 در فرهنگ هلندی افراد در هنگام ازدواج می‌توانند انتخاب کنند که آیا اموالشان مشترک خواهد یود یا نه. انواع استانداردی از این شرایط وجود دارد که در این متن به دو نوع آن اشاره شده است. عبارت gemeenschap van goederen در لغت یعنی «اشتراک اموال» و مفهوم قانونی اشتراک کامل و محدود تا حدودی در متن آمده است.

🔍 در هلند (و بسیاری کشورهای دیگر) زوجها می‌توانند بدون اینکه ازدواج کنند زندگی مشترک داشته باشند. هر چند در ترجمه ما از دو کلمه مجرد و متاهل استفاده کردیم (برای روانی متن) اما در اصل لغت alleenstaand به معنی کسی است که تنها زندگی می‌کند و شریک زندگی اختیار نکرده و واژه partner شامل زوجهایی می‌شود که ممکن است ازدواج کرده باشند یا نه.

🔍 در زبان هلندی، مفهوم «بالا رفتن» و «زیاد شدن» را به سه طریق می‌توان بیان کرد که در این متن هم هر سه استفاده شده است: toenemen، stijgen و omhoog gaan.

🔍 واژه AOW مخفف Algemene Ouderdomswet می‌باشد که در آن ouderdom به معنی پیری است (oud یعنی پیر) و wet به معنی قانون می‌باشد. صفت algemeen یعنی کلی. از نظر لغوی AOW به معنی قانون کلی پیری است و در ارتباط با قوانین حاکم بر بازنشستگی است و به طور خاص سن بازنشستگی (AOW leeftijd) در این قانون تعیین می‌شود.

🔍 کلمه levensverwachting از ترکیب دو لغت leven به معنی زندگی و verwachting به معنی انتظار است، مثلا چیزی که از کسی انتظار داریم (مفهوم منتظر بودن wachten است). ترکیب این دو به معنی امید به زندکی است. همانطور که در متن اشاره شده است، سن بازنشستگی براساس امید به زندگی تعیین می‌شود.

🔍 لغت vervolg به معنی ادامه است و عبارت in het vervolg یعنی «بعد از این». همچنین ترجمه «ادامه دارد» به صورت wordt vervolgd می‌باشد.

🔍 فعل «بستگی داشتن» در زبان هلندی به دو صورت قابل بیان است. یعنی afhangen است به صورت Dat hangt af van ... که بعد از van بیان می‌شود به چه چیزی بستگی دارد. اگر فقط بخواهیم بگوییم «بستگی دارد» می‌توان از er استفاده کرد: Dat hangt ervan af. همچنین می‌توان از فعل liggen استفاده کرد به صورت Dat ligt eraan یعنی در این شکل از حرف aan استفاده می‌شود.


پست قبلی
اشتراک گذاری

Reacties

۲ تبلیغات