roekeloos rijden: straffen veel hoger
We zijn bezig met een controle, voornamelijk gericht op afleiding in het verkeer. Whatsapp-berichten, Facebook, mail, dat soort dingen.
ما مشغول انجام یک کنترل هستیم، عمدتا با تمرکز بر [عوامل] حواس پرتی در هنگام رانندگی. پیامهای واتساپ، فیسبوک، ایمیل، اینجور چیزها.

Ze doen de controle met een ‘gewone’ auto op de A2.
آنها در یک ماشین «معمولی» مشغول کنترل در بزگراه A2 هستند. 

In vaktermen noemen we dit ook wel eens de belsnelweg. We hebben recent een controle gehad hier, waarbij we in anderhalf uur dertig verbalen hebben geschreven, voor mensen die met hun telefoon bezig waren.
در اصطلاح تخصصی ما به اینجا «بزرگراه زنگ زدن» هم میگوییم. ما اخیرا اینجا یک کنترل انجام دادیم، که در طی آن در یک ساعت و نیم سی جریمه نوشتیم، برای افرادی که با تلفنشان مشغول بودند.

We rijden nu 100 kilometer per uur, dan leggen we dik 27 meter per seconde af. Op het moment dat ik 4 seconden niet op de weg kijk, heb ik 100 meter afgelegd. Juist in die paar seconden gaat het fout.
ما الان ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنیم، اینطوری در هر ثانیه بیشتر از ۲۷ متر را طی میکنیم. لحظهای که من ۴ ثانیه به راه نگاه نکنم، ۱۰۰ متر را طی کردهام. دقیقا در همین چند ثانیههاست که اتفاق رخ میدهد.

Iemand op heterdaad betrappen is lastig.
کسی را در حین ارتکاب جرم گیرانداختن سخت است.

Wat je tegenwoordig ziet, is dat veel mensen onder de deurlijn bezig zijn met de mobiel. Alleen kunne wij het niet constateren vanuit onze positie. En dus kunnen we helaas het verbaal ook niet schrijven.
چیزی که امروزه دیده میشه، اینه که افراد پایینتر از خط در با موبایلشون کار میکنند. فقط ما نمیتونیم این را از موقعیت خودمون اثبات کنیم. و به همین دلیل هم نمیتوانیم جریمه بنویسیم. 

De boete voor appen of bellen achter het stuur is €230.
جریمه تلفن زدن یا پیام دادن پشت فرمان ۲۳۰ یورو است.

Die zit te bellen. Een redelijk jonge gast in een nieuwe auto. Zwarte telefoon, pasjes erin. Volgen aan!
اون داره تلفن میکنه. یک مرد نسبتا جوان در یک ماشین نو. تلفن سیاه، چند کارت داخلش. برو دنبالش!

Sorry, mag ik me eerst even netjes voorstellen? Raymond Veldhuizen. Ik wil je heel snel laten gaan, maar heb ook nog een bedrag van €397 openstaan voor je. We kunnen ook naar een bureau rijden. Kan je daar pinnen, is het afgehandeld. Dan hoef je niet naar een pinautomaat. Dus als jij dan achter ons aan rijdt.
ببخشید، میتونم اول خودم را کوتاه معرفی کنیم؟ Raymond Veldhuizen. میخواهم که خیلی سریع بگذارم بری، اما یک مبلغ ۳۹۷ یورو هم برات دارم که باید بپردازی. میتونیم هم به یک دفتر پلیس بریم. اونجا میتونی با کارت بانکی بپردازی، کار تمام میشه. اون وقت لازم نیست بری یک خودپرداز. پس اگر [میخوای] دنبال ما بیا.


منبع: https://nos.nl/artikel/2221097-minister-helemaal-klaar-met-roekeloos-rijden-straffen-veel-hoger.html
 کانال تلگرام یادگیری زبان هلندی


🔍 فعل afleiden به معنی حواس کسی را پرت کردن است و afleiding چیزی است که باعث حواس پرت شدن می‌شود. لغت verkeer معادل traffic در انگلیسی به مفهوم عبور و مرور وسایل نقلیه می‌باشد. در عبارت afleiding in het verkeer منظور عواملی است که در هنگام رانندگی باعث پرت شدن حواس می‌شوند.

🔍 در زبان هلندی برای بیان یک و نیم نمی‌گویند een en half بلکه می‌گویند anderhalf. البته اگر لغت بعدی (موصوف) از نظر گرامری خنثی نباشد (یعنی de می‌گیرد)، یک و نیم به صورت anderhalve نوشته می‌شود.

🔍 لغات verbaal، bekeuring و boete هر سه در فارسی به کلمه جریمه ترجمه می‌شوند. 

🔍 واژه juist اگر صفت باشد به معنی «درست» می‌باشد. اما وقتی از نظر گرامری در نقش قید باشد، مانند Juist op die paar seconden معنی «دقیقا» می‌دهد. البته از نظر مفهومی این حس را منتقل می‌کند که عموما برعکس این فکر می‌کنند که در جمله بیان می‌شود. مثلا در این متن، این مفهوم را دارد که «با وجود اینکه اکثرا فکر می‌کنند در چند لحظه حواس پرتی اتفاقی نمی‌افتد، دقیقا در همان چند ثانیه حادثه می‌تواند رخ دهد».

🔍 کلمه fout به معنی اشتباه می‌باشد و در ترکیب fout gaan به این مفهوم است که اشتباها اتفاقی ناخواسته رخ می‌دهد.

🔍 اصطلاح op heterdaad به معنی «در حین ارتکاب جرم» است و فعل betrappen به معنی غافلگیر کردن و گیر انداختن می‌باشد.

🔍 در زبان هلندی برای بیان جملاتی که فاعل مشخصی ندارند و به نوعی هدف بیان یک واقعیت کلی است، یا از دوم شخص مفرد استفاده می‌شود و یا از فاعل men در سوم شخص مفرد. به عنوان مثال در این متن جمله wat je tegenwoordig ziet از این دست می‌باشد که ترجمه کردیم «چیزی که امروزه دیده میشود».

🔍 فعل voorstellenبه معنی «خود را معرفی کردن» است. مثلا Ik stel me voor به معنی «من خودم را معرفی می‌کنم». از نظر گرامری این فعل همچنین در حالت انعکاسی (zich voorstellen) به معنی چیزی را تصور کردن نیز هست. مثلا Stel je voor! یعنی «تصور کن!».

🔍 لغت gast در اصل به معنی مهمان است (معادل guest در انگلیسی). اما در محاوره به معنی شخص نیز به کار می‌رود (تقریبا معادل guy در انگلیسی).

🔍 فعل openstaan در مورد پول یعنی مبلغی که باید پرداخت شود. همچنین به معنی باز بودن است هم به طور فیزیکی (باز بودن در) و هم انتزاعی (باز بودن نسبت به نظرات و انتقادات).

🔍 فعل volgen (معادل follow در انگلیسی) به معنی دنبال کردن است. اضافه کردن پیشوند aan معنی فعل را عوض نمی‌کند ولی مفهوم تعقیب کردن می‌دهد. از نظر قواعد ساختن فعل امری در گرامر هلندی می‌توان این فعل را به سه شکل امر کرد: volg aan، volgen aan و aanvolgen!

🔍 واژه bureau که از فرانسوی عاریه گرفته شده است به معنی دفتر کار است (office در انگلیسی) که در این متن منظور دفتر پلیس است. همچنین این لغت به معنی میز کار )معادل desk در انگلیسی) است.

🔍 در جمله آخر achter ons aan rijdt فعل rijden به معنی رانندگی کردن است (معادل drive در انگلیسی) اما در فارسی می‌گوییم «دنبال ما بیا».

✍️✍️✍️ شما بنویسید

ترجمه تحت اللفظی جمله Die zit te bellen به صورت «او نشسته زنگ میزنه» است اما در اصل مفهومی مانند مضارع استمراری دارد و در محاوره می‌گوییم «داره زنگ میزنه». دقت کنید که فعل بعدی با te آمده است.

🖌🖌 لطفا مثالهای دیگری از کاربرد zitten و staan و مشابه آنها در این ساختار که میشناسید را در لینک زیر (بخش نظرات) وارد کنید.

پست قبلی

Reacties

Een reactie posten

نظرات و سوالهای خود را وارد کنید

۲ تبلیغات