dagkaart


یک روز قطارسواری در تمام هلند 
بلیط روزانه قطار ۱ نفره
قابل دریافت در باجه خدمات


معتبر از دوشنبه تا/با جمعه قبل از ۶:۳۰، بین ۹:۰۰ و ۱۶:۰۰ و پس از ۱۸:۰۰.
دو شنبه و یکشنبه تمام روز.


کارت روزانه از تاریخ ۳۰ آپریل تا/با ۱ جولای ۲۰۱۸ معتبر است.
برای [اطلاع از] شرایط و مقررات سایت ah.nl/ns را ببینید.


🔍 کلمه trein به معنی قطار است و در اینجا به صورت فعلی استفاده شده است که به قطارسواری ترجمه کردیم.

🔍 اصطلاح op = op مواقع زیادی در مورد تخفیفها استفاده می‌شود. op به تنهایی در اینجا به معنی «تمام» شدن است. می‌توان این اصطلاح را اینطور خواند: وقتی تمام شد، تمام شده دیگه! (یعنی تعداد محدود است).

🔍 کلمه geld ضمن اینکه به معنی پول است، در نقش فعلی (gelden) به معنی معتبر بودن نیز هست و از همین خانواده لغت geldig در نقش صفت و به معنی «معتبر» است.

🔍 در زبان هلندی برای بیان یک بازه معمولا از t/m استفاده می‌شود که به صورت tot en met خوانده می‌شود. مفهوم آن تاکید بر اینست که هر دو بازه مربوطه شامل هر دو طرف مذکور می‌شود.

پست قبلی

Reacties

۲ تبلیغات