voedingswaarde


ارزش غذایی متوسط


                 در ۱۰۰ میلی لیتر       در ۲۰۰ میلی لیتر 
انرژی          ۲۷۵ کیلو ژول              ۵۵۰ کیلو ژول
                  ۶۶ کیلو کالری            ۱۳۲ کیلو کالری
چربی‌ها
از میان آنها، اسیدهای چرب اشباع شده
کربوهیدراتها
از میان آنها، شکرها
فیبرها
پروتئین‌ها
نمک
کلسیم

* RI = میزان مصرف استاندارد برای یک فرد بالغ میانگین (۸۴۰۰ کیلوژول / ۲۰۰۰ کیلو کالری)
** میزان نمک موجود تشکیل شده است از سدیمی که به طور طبیعی وجود دارد.
*** درصد میزان مصرف استاندارد پیشنهادی برای افراد بالغ..

🔍 در برخی جداول به جای RI از علامت اختصاری ADH استفاده می‌شود که مخفف Aanbevolen Dagelijkse Hoveelheid می‌باشد به معنی «میزان پیشنهادی روزانه».

🔍 کلمه aanbevolen شکل سوم از فعل aanbevelen به معنی پیشنهاد دادن و توصیه کردن است که در این متن در نقش صفت به کار رفته است. 

🔍 لغت energie چون ریشه فرانسوی دارد به همان صورت تلفظ می‌شود که همانند تلفظ آن در فارسی است. یعنی حرف g به صورت «ژ» تلفظ می‌شود و نه «خ».

🔍 لغت eiwit به ظاهر از دو کلمه ei (تخم مرغ) و wit (سفید) گرفته شده است و به معنی سفیده تخم مرغ باید باشد اما در واقع به معنی پروتئین است. احتمالا دلیل آن فراوانی پروتئین در سفیده تخم مرغ است!


Reacties

۲ تبلیغات