acties vaderdag


🔍 کلماتی که با یک هجای باز ختم می‌شوند در صورتیکه جمع بسته شوند s' می‌گیرند. مانند: papa's, mama's, auto's, foto's.

🔍 کلمه scherp در لغت به معنی تیز است (معادل sharp در انگلیسی). در اصطلاح scherp geprijsd منظور پایین بودن قیمت است. دقت کنید که geprijsd شکل سوم فعل prijzen به معنی قیمت گذاشتن است.

🔍 لغت cool که از انگلیسی گرفته شده است به معنی جالب و باحال است. دقت کنید که املا و تلفظ آن مانند انگلیسی است. همچنین اینکه کلمه koel که همین تلفظ را دارد به معنی سرد می‌باشد.

🔍 اصطلاح luisterend oor که معنی لغوی آن تقریبا معادل گوش شنوا در فارسی است، در زبان هلندی بیشتر به مفهوم «سنگ صبور» است و کسی که حاضر است به حرفهای شما گوش دهد.
🔍 در هلندی کلمه hoorloge برای ساعت مچی استفاده می‌شود و برای ساعت دیواری از klok استفاده می‌کنند.

🔍 حرف اضافه uit که به معنی «بیرون» می‌باشد در ترکیباتی مانند koffie uit it de koffieautomaat این مفهوم را می‌رساند که قهوه توسط دستگاه قهوه ساخته شده است. می‌توان کلمه uit در این ترکیب را ترجمه کرد به «گرفته شده از».


Reacties

۲ تبلیغات