یادگیری تلفظ در زبان هلندی - حرف A

Aتلفظ حرف a به سه شکل می‌تواند باشد. دو مورد اول در لغات اصیل هلندی دیده می‌شود و مورد سوم در لغات عاریه گرفته شده از زبانهای دیگر.
 1. در صورتیکه در یک هجای کوتاه باشد به صورت «آ» تلفظ می‌شود. یعنی شبیه لغت «آبان» اما توجه داشته باشید که برخلاف فارسی که آ صدای کشیده است، در هلندی صدایی کوتاه است و بیشتر به تلفظ لغات cut یا not در انگلیسی شبیه می‌باشد. مثال: man, pak, rat.
 2. در صورتیکه در یک هجای بلند باشد به صورت «ـَ» تلفظ می‌شود. مثلا شبیه کلمه «بَد» اما دوباره دقت کنید که این بر خلاف فارسی یک صدای کشیده است. این صدا در انگلیسی نیز مشابه دقیقی ندارد. مثال: maan, paard, klaar.
  در این حالت معمولا این حرف تکرار می‌شود و به صورت aa نوشته می‌شود مگر اینکه بر اساس قانون املایی هلندی، کشیده بودن هجا قابل تشخیص باشد.
 3. در لغاتی مانند tram, impact یا jam که از زبانهای دیگر وارد زبان هلندی شده‌اند، هرچند حرف a در زبان اصلی صدای «ـَ» کوتاه (شبیه فارسی و انگلیسی) داشته، در زبان هلندی نزدیکتر به صدای «ـِ» تلفظ می‌شود.

  نام حرف a به صورت حالت ۲ تلفظ می‌شود. 

  Reacties

  ۲ تبلیغات