منابع فارسی برای آموزش هلندی - Boek Nederlands Leren

فهرست طبقه بندی شده سایر کتابهای آموزشی زبان هلندی


منابع فارسی برای آموزش هلندی

 1. Practical Dutch Grammar - Beknopte Basisgrammatica van het Nederlands
  کتاب رایگان دستور زبان کاربردی ھلندی (PDF) ترجمه فارسی کتاب
  نوشته Yolanda Spaans با ترجمه علی کاوانی.
  نسخه فارسی به صورت کتاب الکترونیکی و مجانی قابل تهیه است.

 2. Voorbeeld uit de Nederlandse vertaling:

  Het geslacht van zelfstandige naamwoorden wordt aangeduid door de bepaalde lidwoorden de (voor mannelijke en vrouwelijke woorden) en het (voor onzijdige woorden). In het meervoud krijgen alle zelfstandige naamwoorden de als bepaald lidwoord. Of een woord mannelijk of vrouwelijk is, is niet zo belangrijk. Maar of een woord een de-woord of een het-woord is, is heel belangrijk: dit heeft ook gevolgen voor de vorm van het bijvoeglijk naamwoord, het aanwijzend voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord enz., zoals we later zullen zien. Daarom moet je elk zelfstandig naamwoord leren in combinatie met het lidwoord. In een goed woordenboek staat of een woord een de-woord of een het-woord is, of wordt het geslacht van het woord vermeld.

 3. Leer Nederlands
  هلندی بیآموزید
  (حدود ۱۰ یورو)
  نسخه کاغذی این کتاب در هلند از اینجا قابل تهیه است  و نسخه الکترونیکی آن نیز از اینجا قابل خریداری است.

  Productinformatie
  ISBN: 9789080564534
  Auteur: Afshin Afkari
  Uitgave: Vazhe B.V.
  Jaar van uitgave: 2003
  Bladzijden: 306

   نمونه ای از این کتاب:
  Wat is ER
  .این واژه معنی های گوناگونی دارد. این واژه می تواند جا و مکان را نشان دهد
  Jan woont al lang in Amsterdam .یان زمان بسیاری است که در آمستردام زندگی می کند
  Jan woont er al lang .یان زمان بسیاری است که آنجا زندگی می کند

  در جمله بالا ER به جای Amsterdam آمده است. ER زمانی در جمله شما می آید که شما نخواهید نام آن مکان را برده و یا حتی آن را مشخص کنید.

 4. Dagelijks Nederlands inclusief grammatica en idiomen
  مجموعه کتابهای آموزش زبان مکالمات روزمره هلندی به فارسی
  نکات دستوری زبان هلندی. مکالمات و اصطلاحات روزمره هلندی.
  این کتاب قابل تهیه در ایران است و از نوع کاغذی می‌باشد (حدود ۱۴۰۰۰ تومان).

  Productinformatie
  ISBN: 9789645966568
  Auteur: Parsai
  Uitgave: Eshraghi
  Jaar van uitgave: 2016
  Bladzijden: 280

 5. Nederlands voor op reis
  کتاب هلندی در سفر برای کسانی که به هلند سفر می‌کنند و به آشنایی مختصری با زبان هلندی نیاز دارند مفید است. (حدود ۲۰۰۰۰ تومان)
  قابل تهیه در ایران:
  lanbookstore.ir.
  30book.com

  Productinformatie
  ISBN: 9789649144009
  Auteur: Ashrafolkottabi
  Uitgave: Standard
  Jaar van uitgave: 2008
  Bladzijden: -

فهرست طبقه بندی شده سایر کتابهای آموزشی زبان هلندی


Alle categorieën boeken nederlands leren
Ken jij dan ook een ander boek in Farsi welk heel goed is voor mensen die de Nederlandse taal leren? Geef dat dan maar op hieronder in de opmerkingen.

Reacties

۲ تبلیغات